Op Hof Ten Ede willen we een topproduct aanbieden aan een betaalbare prijs voor iedereen. Om deze vooropgestelde kwaliteit te kunnen halen, laten we ons graag bijstaan door gespecialiseerde vaklui. Bovendien worden voor onze BWB- en wagyu kuddes zowel het opfoksysteem als het voedersysteem op regelmatige basis gemonitord en geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie worden de nodige aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Wat betreft genetica over het Belgisch witblauw doen we de laatste jaren vooral beroep op de expertise van Fabroca, omdat hun filosofie in dezelfde lijn ligt van wat we zelf voor ogen houden: enerzijds een zo hoog mogelijk economisch rendement nastreven, maar anderzijds ook een gezonde kudde – vrij van allerhande ziektes – opbouwen.

Naast genetica zijn vooral het voedsel en de manier van voederen minstens even belangrijk, of zelfs nog belangrijker om een topproduct als eindresultaat te bekomen. Gezondheid, vruchtbaarheid, groei, rentabiliteit… zijn slechts enkele kernwoorden die voor het grootste deel bepaald worden door de voeding. Als je weet dat het vetgehalte, de smaak tot zelfs de rode kleur van het vlees dat de consument op zijn bord krijgt afhankelijk zijn van het voeder dat de dieren krijgen, dan is het meteen duidelijk waarom we op Hof ten Ede veel aandacht besteden aan het voedersysteem.

Zo hebben we eind 2007 beslist om de samenstelling van de voederrantsoenen revolutionair te wijzigen. Daar waar de meeste vleesveebedrijven krachtvoer als basis voor het rantsoen gebruiken met aanvulling van enkele ruwvoeders, besloten wij om het juist andersom te doen. Onze eigen gewonnen ruwvoeders vormen de basis en worden aangevuld met enkele voorname bijproducten (zogenaamde restproducten van de voedingsverwerkende nijverheid) en als laatste aangevuld met het nodige krachtvoer. Aangezien dit binnen de sector toen een totaal andere manier van denken was, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad voordat we de juiste personen vonden die zich in het idee konden vinden en mee op de tram wouden springen. De firma For Farmers Hendrix bleek hierin een juiste cooperatieve te zijn om een toegepast voedersysteem op poten te zetten. De samenstelling van dit voedersysteem bestaat uit hoofdzakelijk 3 verschillende categorieën:

  • Eigen gewonnen ruwvoeders
  • Aangekochte restproducten van de voedingsverwerkende nijverheid
  • Een speciaal voor ons bedrijf gemaakte “allmash”

Als het over onze eigen gewonnen ruwvoeders gaat, gaat het voornamelijk om maïs, spelt en gras, hiervan worden na de oogst stalen genomen om zo de correcte voedingswaarde te kunnen bepalen. Wat betreft de restproducten gaat het onder meer om proficorn, bierdraf of bierbostelperspulp, aardappelsnippers… Uiteraard is het praktisch gezien niet mogelijk om met producten uit deze categorieën een hoogwaardig voeder samen te stellen waarin alles waar het dier nood aan heeft, in verwerkt zit. Het is net hier dat het specialistenwerk écht begint! Aan de hand van voederanalyses wordt door voederspecialist For Farmers Hendrix een samenstelling gemaakt. Het geheel van ruwvoeders, bijproducten en de op maat gemaakte mix wordt dan gemengd en versneden in een Keenan mengvoederwagen, deze is uitgerust met een soort horizontal paddel mengsysteem dat geen schade aan het voeder veroorzaakt en dus op elk moment de structuur van het voeder behoudt. Het resultaat is een gezond voeder, elk dier – van kalfje tot volwassen dier, koe of stier – krijgt steeds waar het op dat moment behoefte aan heeft.

De grote sterkte binnen Hof Ten Ede is dan ook dat we vanaf de eerste dag bij de geboorte tot de allerlaatste dag bij het vertrek naar het slachthuis de volledige keten onder eigen controle hebben. Op die manier zijn we in staat om een uniek product voort te brengen met een geheel bedrijfseigen smaak.